Voľby

Voľby do NRSR 2023 Slovensko nutne potrebuje zmenu politickej scény. Prečo? Všetci už ukázali čo vedia. Posledné roky boli poznamenané systematickým rozvratom spoločnosti. Útoky na slobodu prejavu, na slobodu pohybu, na právo obhajoby boli dennodenne porušované a podporované reklamami, ktoré klamali občanov. Neschopnosť vlád Slovenskej republiky postarať sa o záujmy spoločnosti prerástli do nenávisti a […]

Voľby 2022

Srdce – Slovenská národná jednota Transparentný účet pre komunálne voľby 2022 SK33 0900 0000 0051 9350 5509