Stretli sme sa s druhým prezidentom SR, Rudolfom Schusterom

Bol to dlhý,  otvorený, rozhovor v príjemnom prostredí tzv. prezidentskej knižnice vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Tam stále aktívny prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster, „úraduje“, aj keď by už nemusel. On teraz takmer deväťdesiatnik, už pred skoro dvadsiatimi rokmi, odišiel v roku 2004 do prezidentského dôchodku. Stretnutie sa uskutočnilo 12.5.2023. Delegácia strany SRDCE  vlastenci a dôchodcovia, […]

Americká uhlíková stopa

       Dňa 21. 2. 2022 sa  začínajú na Slovensku  jarne prázdniny. Očakáva sa zvýšený  pohyb aut na našich cestách. Odborníci vyzývajú účastníkov cestnej dopravy na ohľaduplnosť a  zvýšenú pozornosť. Štátna polícia  deklaruje, že zvýši kontroly na cestách a bude  usmerňovať dopravu na problémových úsekov. Všimli sme si rastúci  pohyb štátnej aj vojenskej polície. Polícia sa bude zrejme […]

Príhovor k odhaleniu erbu obce Malá Čalomija

Vážený pán starosta, vážené dámy, vážení páni, vážení hostia. Dovoľte, aby som Vás privítal na odhalení erbu obce Malá Čalomija.Chcem sa poďakovať pánovi starostovi a poslancom obce, že práve mne sa dostalo tej cti odhaliť erb obce.Skôr kým príde k odhaleniu erbu poviem krátko o histórii obce. Prvá písomná zmienka o obci Čalomija pochádza z roku 1244. Vtedy to bola […]

Prečo Maďari volia Orbána

Prijal novú ústavu, znížil počet poslancov z 380 na 199. Znížil náklady na elektrinu, vodu a plyn o 25 % pre občanov a o 11 % pre podniky a podnikateľov. V dôsledku veľmi dobrej daňovej politiky splatil veľmi rýchlo dlh voči MMF a otvoril ekonomiku smerom na východ. Maďarsko nie je dlžné žiadnej finančnej inštitúcií, ani žiadnemu inému štátu ani cent. Orbánovi […]

Kam kráča Slovenská kultúra!

(podklad pre vypracovanie volebného programu strany SRDCE SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov, pre oblasť kultúry, umenia a médií). Prebieha proces globalizácie, urýchľovaný nielen prirodzeným ekonomickým rozvojom, ale aj bezprecedentným zneužívaním politických nástrojov globalizácie napríklad uplatňovaním väčšinového hlasovania, odstraňovaním práva veta. Cieľom je prerobiť EÚ na bruselský super štát. Európa sa po stáročia prostredníctvom kultúry a umenia […]

O zamlčanom výročí. Slovenské víťazstvo v Haagu v spore Gabčíkovo – Nagymaros

Medzinárodný súdny dvor (MSD) v Haagu dňa 25. septembra 1997 pod svojim číslom 92 vyniesol rozsudok v spore medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Uplynulo teda celé štvrťstoročie od tejto udalosti štátneho významu pre našu krajinu. Od udalosti, ktorá okrem jasného slovenského víťazstva mala viacero dôležitých následkov nielen […]